La torre de Caldaloba (sigo XIV), monumento nacional desde 1949, está en ruina total. Las personas que en los últimos días se acercaron hasta esta histórica torre se han quedado absolutamente asombrados del grave deterioro que sufre

Lugo – 6 SEP 2016 – Suso Varela (lavozdegalicia.es)

El historiador Xabier Moure lo dejaba claro en su visita del pasado jueves: «Urxe asegurar a fábrica para evitar o desprendemento das grandes pedras que están a punto de caer e repoñela nas zonas máis degradadas si se quere evitar o seu derrube total».

Moure incluso recuerda que este símbolo de Cospeito vive uno de sus peores momentos de su historia: «Aínda que é o monumento emblemático do Concello de Cospeito (unha das torres do seu escudo representa a de Caldaloba), o seu estado de conservación é de completa ruína e está totalmente invadida pola maleza, facéndoa case invisible ao ollo humano. É tanta a matogueira que a arrodea que resulta imposible tocar os muros».

Estado actual de la torre de Caldaloba (Lugo)

Estado actual de la torre de Caldaloba (Lugo) / Cortesía de Xabier Moure

Este especialista recuerda que la ley obliga a los propietarios de la torre a su cuidado y conservación. «A Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, deste mesmo ano, di que os Concellos teñen a obriga de protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural dos bens que se ubiquen dentro do seu termo municipal, correspondéndolles en caso de urxencia, como é este de Caldaloba, adoptar as medidas cautelares necesarias para salvagardar os que se visen ameazados».

Moure, integrante del colectivo Patrimonio dos Ancares, presentó escritos dirigidos al gobierno local de Cospeito y a los grupos municipales «para que se tomen medidas urxentes para evitar a desaparición, tanto da torre de Caldaloba». También envió escrito al Servizo do Patrimonio Cultural de la Xunta «para que obrigue ao Concello e aos propietario da torre a preservalos, e no caso de que pasen se lle aplique o réxime sancionador que estipula a Lei do Patrimonio».